Käyttäytymiskoe, Lohja 26.5.2019

Acmen Hipsuria PAKK hyväksytty BH

Acmen Ilona-Glen PAKK hyväksytty BH